Aktuellt idag

2016-01-01 
Årsunda pris
Årsunda kraft och Jämtkraft har kommit överens om ett samarbete som innebär att Årsunda kraft
får ta del av Jämtkrafts förvaltningsmodell till sina kunder med start januari 2016.
Jämtkrafts experter säkrar upp ett stabilt och långsiktigt lågt elpris till dig, så du kan använda din
kraft till något helt annat. Med Jämtkrafts förvaltningsmodell  låter vi experterna köpa in din el i förväg,
när priset är lågt säkrar de upp den el du behöver för framtiden i en portfölj. Resultatet? Ditt elpris följer
elmarknadspriset neråt men det kapar pristopparna. Du gör en bra elaffär utan att röra ett finger.
En annan fördel med ditt förvaltade elpris är att du kan få veta hur ditt elpris förväntas se ut framåt i
tiden via Prisprognoser.
Vi ser mycket positivt på samarbetet med Jämtkraft, du är en viktig elkund för oss och vi hoppas att
du med det nya avtalet ser möjligheter till ett bra elpris och att i framtiden låta Årsunda Kraft
fortsätta vara din elleverantör.
Det nya avtalet ger Årsunda Kraft möjlighet att sälja el till ett konkurrenskraftigt pris i hela Sverige.
Därför har du nu även möjlighet att köpa el till din sommarstuga eller din fasta bostad som ligger
utanför vårt elnät.
Vår förhoppning med denna information gör att du även i framtiden kommer att välja Årsunda Kraft
som din elleverantör.
Besök gärna vår hemsida www.arsunda-kraft.se
Följ oss på facebook.
Har du frågor eller funderingar eller vill bli vår elhandelskund, så hör av dig till oss.
Mvh
Årsunda Kraft