Årsunda Eldistribution AB

Årsunda Eldistribution AB är av Årsunda Kraft- och Belysningsförening helägt bolag. Bolaget är ett elhandelsbolag. Ändamålet är att främja medlemmarna med bästa möjliga elpris och service. Elen vi säljer kommer idag från Jämtkraft AB. Årsomsättningen är 13 GWh. Vi har bra förutsättningar för att handla el på den fria elmarknaden.
 
Styrelse
Ordförande
Vice Ordförande
Mikael Bleckert
Ulrika Kruukka
Sekreterare Ulrica Sjödin
Ledamöter Kerstin Nyström Hedvall
Bo Lusth
Bengt Eklund
Maria Boström
Kundtjänst/Ekonomi  Elisabet Olsson