Årsunda Eldistribution AB

Årsunda Eldistribution AB är av Årsunda Kraft- och Belysningsförening helägt bolag. Bolaget är ett elhandelsbolag. Ändamålet är att främja medlemmarna med bästa möjliga elpris och service. Elen vi säljer kommer idag från Jämtkraft AB. Årsomsättningen är 13 GWh. Vi har bra förutsättningar för att handla el på den fria elmarknaden.
 
Styrelse
Ordförande Lars Hodin
Sekreterare Ulrica Sjödin
Ledamöter Krister Eriksson
Sören Jonsson
Lars Hodin
Ulrika Kruukka
Kundtjänst/Ekonomi  Anna-Karin Strandman