Årsunda Kraft & Belysningsförening

Dokument
 Allmänna avtallsvillkor, konsument
 Allmäna avtalsvillkor, näringsidkare
 Flyttanmälan
 Föranmälan/Färdiganmälan
 EAN-Koder
 Registrera elinstallatör
 Stadgar Årsunda Kraft & Belysning   
  Skadestånd.pdf 
  Ersattning-for-stromavbrott-pdf.pdf
  Rapport-Overvakningsplan-2016.pdf
/Content/109982/Overvakningsplan-2018.pdf
 
Årsunda Kraft & Belysningsförening är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse med uppgift att distribuera elkraft inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen ägs av sina medlemmar som äger fastighet eller förfogar över anläggning inom verksamhetsområdet och är elkraftsförbrukare. Antal medlemmar är idag ca 1 500 st. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vår affärsidé är att ge våra medlemmar en god service, goda råd och säkra leveranser till konkurrenskraftiga priser.
Styrelse
Ordförande/ledamot  Lars Hodin
Sekreterare/ledamot Ulrica Sjödin
Ledamöter Ulrika Kruukka
Bengt Eklund
Maria Boström
Linjeorganisation
Platschef Stefan Skogh
Kundtjänst/Ekonomi  Anna-Karin Strandman
Linjemontörer Thomas Fagerström
Daniel Nilsson
Elnät inom Årsunda Kraft & Belysningsförenings verksamhetsområde, elnätet omfattar:
1 st Mottagningsstation
1 st Fördelningsstation
70 st Nätstationer
146 st Kabelskåp
Vi har även ett ledningsnät i mark och luft som består av:
9,8 km Hsp kabel i mark 12-24 kV
54 km Hsp i luft oisolerad 12-24 Kv
6,1 km Hsp luft isolerad 12-24 kV
53 km Lsp kabel i mark, inkl. serviser 230/400 V
91 km Lsp luft isolerad inkl. serviser, 230/400 V
Trädfällning
Vi utför trädfällning vid mån av tid eller så tar vi ner ledningen. Vid behov av maskin tillkommer den kostnaden. Du kan alltid anlita en professionell trädfällare. Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och skada en ledning anmäler du det till oss. Du behöver inte betala något om det inte är du som har orsakat att trädet riskerar att falla.