Årsunda Kraft & Belysningsförening

Dokument
 Allmänna avtalsvillkor, konsument
 Allmänna avtalsvillkor, näringsidkare
 Flyttanmälan
 Föranmälan/Färdiganmälan
 EAN-Koder
 Registrera elinstallatör
 Stadgar Årsunda Kraft & Belysning   
   Skadestånd
   Ersättning för strömavbrott
   Rapport Övervakningsplan 2016
   Rapport Övervakningsplan 2018
 
Årsunda Kraft & Belysningsförening är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse med uppgift att distribuera elkraft inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen ägs av sina medlemmar som äger fastighet eller förfogar över anläggning inom verksamhetsområdet och är elkraftsförbrukare. Antal medlemmar är idag ca 1 500 st. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vår affärsidé är att ge våra medlemmar en god service, goda råd och säkra leveranser till konkurrenskraftiga priser.
 
Styrelse
Ordförande/ledamot  Lars Hodin
Sekreterare/ledamot Ulrica Sjödin
Ledamöter Ulrika Kruukka
Bengt Eklund
Maria Boström

Linjeorganisation
Platschef Stefan Skogh
Kundtjänst/Ekonomi  Anna-Karin Strandman
Linjemontörer Thomas Fagerström
Daniel Nilsson


Elnät inom Årsunda Kraft & Belysningsförenings verksamhetsområde, elnätet omfattar:
1 st Mottagningsstation
1 st Fördelningsstation
70 st Nätstationer
146 st Kabelskåp

Vi har även ett ledningsnät i mark och luft som består av:
9,8 km Hsp kabel i mark 12-24 kV
54 km Hsp i luft oisolerad 12-24 Kv
6,1 km Hsp luft isolerad 12-24 kV
53 km Lsp kabel i mark, inkl. serviser 230/400 V
91 km Lsp luft isolerad inkl. serviser, 230/400 V