Avtal & Priser

Elhandelspriser från Årsunda Eldistribution
Aktuellt pris       
Nettopris 
(exkl. moms) 
Bruttopris 
(inkl. moms)
Årsundapris
Fast avgift 300 kr/år 375 kr/år
Energiavgift
Maj 2018
41,81 öre/kWh 52,26 öre/kWh
Elcertifikatsavgift  Ingår i Energiavgift Ingår i Energiavgift
Pris/kWh 41,81 öre/kWh 52,26 öre/kWh


Vill du byta till oss, kontakta oss. E-post; info@arsunda-kraft.se Telefon; 026-29 08 54
Jämförpris I nedanstående tabell anges totalpriset i öre/kWh för olika årsförbrukningar. Priset innehåller elpris inkl. elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms.
 
Aktuellt pris
inkl. moms
Avtalslängd Lägenhet        
(2 000 kWh) 
Villa utan elvärme
(5 000 kWh) 
Villa med elvärme
(20 000 kWh) 
Årsundapris, öre/kWh 71,01 59,76 54,14
   
Länk till:
► Konsumenternas elrådgivningsbyrå
 
Vid nyanslutning följer vi Ei, Energimarknadsinspektionen för senaste pris info
Vid ändring av bef abonnemang ring för offert
 

Nätavgifter, Abonnemangsavgift från 2018-01-01

  
Säkringsstorlek 
Fast avgift/år 
Kr (exkl. moms)
Fast avgift/år 
Kr (inkl. moms)
16A lgh 1200:- 1500:-
16A 2492:- 3115:-
20A 3174:- 3967:-
25A 4078:- 5097:-
35 A 5709:- 7136:-
50A 8146:- 10182:-
63A 10256:- 12820:-
80A 16818:- 21010:-
100A 20066:- 25082:-
125A 24900:- 31125:-
160A 29806:- 37257:-
200A 36145:- 45181:-

 
Rörlig avgift        26,0 öre/kWh  32,5 öre/kWh
Energiskatt 33,1 öre/kWh 41,38 öre/kWh
 
Kostnader som tillkommer i nätpriserna/år
Elsäkerhetsavg. 9,50 kr, Nätövervakningsavg. 3 kr, Elberedskapsavg 45 kr.