+

 
 

Årsunda Kraft och Jämtkraft

Årsunda Kraft och Jämtkraft har ett samarbete som innebär att Årsunda Kraft får ta del av Jämtkrafts
förvaltningsmodell till sina kunder (med start januari 2016).
Jämtkrafts experter säkrar upp ett stabilt och långsiktigt lågt elpris till dig, så att du kan använda din
kraft till något helt annat. Med Jämtkrafts förvaltningsmodell  låter vi experterna köpa in din el i förväg,
när priset är lågt säkrar de upp den el du behöver för framtiden i en portfölj. Resultatet? Ditt elpris följer
elmarknadspriset nedåt men det kapar pristopparna. Du gör en bra elaffär utan att röra ett finger.
Vi ser mycket positivt på samarbetet med Jämtkraft, du är en viktig elkund för oss och vi hoppas att
du med detta avtal ser möjligheter till ett bra elpris och att du även i framtiden vill att Årsunda Kraft
ska vara din elleverantör.
Det nya avtalet ger Årsunda Kraft möjlighet att sälja el till ett konkurrenskraftigt pris i hela Sverige,
därför har du även möjlighet att köpa el till din sommarstuga eller till din fasta bostad som ligger
utanför vårt elnät.