Kabelanvisning

 

Innan du börjar med grävning, pålning och borrning mm, glöm inte att beställa ledningsutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd ledning kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning!

Ledningsanvisning är giltig i 30 dagar, anvisning på plats görs med gul spraymålning och märkpinnar, det är sen du som kund som ansvarar för att underhålla och förstärka markeringar om det skulle behövas.

Vi vill ha din beställningen minst 10 arbetsdagar före arbetets planerade start, så vi hinner åka ut och göra utsättning av ev. kablar.

 
Ledningskollen.se gör du din beställning om utsättning.

Bestämmelser markarbete.
 

Så det kan se ut om man inte begär utsättning.

Så det ser ut efter utsättning.