Nyheter:

Nu köper vi även din el.
Mikroproducerad el är ett viktigt inslag i utbudet av produktionstekniker. Genom att producera egen el minskar du din elräkning och bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle.
Kontakta oss för mer info.


Höjning av rörliga elnätsavgiften
Fr.o.m 2019-01-01 så höjs den rörliga elavgiften med 1öre/kW pga. höjning på överliggande nätet från Sandviken Energi.

Höjning av energiskatt
Fr.o.m 2019-01-01 så höjs energiskatten med 1.60öre/kW