Årsunda Kraft & Belysningsförening

Dokument
 Allmänna avtallsvillkor, konsument
 Allmäna avtalsvillkor, näringsidkare
 Flyttanmälan
 Föranmälan/Färdiganmälan
 EAN-Koder
 Registrera elinstallatör
 Stadgar Årsunda Kraft & Belysning   
  Skadestånd.pdf 
  Ersattning-for-stromavbrott-pdf.pdf
  Rapport-Overvakningsplan-2016.pdf

 
Vi är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse, och har till uppgift att sköta om föreningens hög- och lågspännigsnät. Vi sköter även gatubelysningen åt kommunen. Gatubelysningen på väg 272, Bergavägen och Främlingshemsvägen sköts av vägverket, ring 0771-921921 för felanmälan.
Styrelse
Ordförande  Lars Hodin
Sekreterare Ulrika Sjödin
Ledamöter Krister Eriksson
Sören Jonsson
Lars Hodin
Ulrika Kruukka
Linjeorganisation
Platschef Stefan Skogh
Kundtjänst/Ekonomi  Anna-Karin Strandman
Linjemontörer Jan Eriksson
Stefan Hökdahl
Elnät inom Årsunda Kraft & Belysningsförenings verksamhetsområde, elnätet omfattar:
1 st Mottagningsstation
1 st Fördelningsstation
69 st Nätstationer
144 st Kabelskåp
Vi har även ett ledningsnät i mark och luft som består av:
9,8 km Hsp kabel i mark 12-24 kV
54 km Hsp i luft oisolerad 12-24 Kv
6,1 km Hsp luft isolerad 12-24 kV
53 km Lsp kabel i mark, inkl. serviser 230/400 V
91 km Lsp luft isolerad inkl. serviser, 230/400 V
Trädfällning
Vi utför trädfällning vid mån av tid eller så tar vi ner ledningen. Vid behov av maskin tillkommer den kostnaden. Du kan alltid anlita en professionell trädfällare. Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och skada en ledning anmäler du det till oss. Du behöver inte betala något om det inte är du som har orsakat att trädet riskerar att falla.
Gatubelysning i Årsunda
Vi har även tillsyn och underhåll av kommunens gatubelysning.