Priser rörligt avtal

Elområde 1
113.91 öre/kWh

Exklusive moms

Elområde 2
113.09 öre/kWh

Exklusive moms

Elområde 3
210.32 öre/kWh

Exklusive moms

Elområde 4
289 öre/kWh

Exklusive moms